Poslanstvo

LIKUSLiterarni klub upokojencev Slovenije

ohranja sloves največje organiziranje literarnih piscev v Republiki Sloveniji (ljubiteljev) z več kod 30 letno tradicijo pisanja. Združuje ljudsko besedo takšno kot je v prozi in pesmih. Izražena je ljubezen, veselje, žalost, bolečina, grenki in vedri spomini na življenje ljudi, dogodke, ki so se zgodili, spomini na čase, ki jih nikoli več ne bo. Z veliko mero solidarnosti in sočutnosti omogoča ustvarjanje zbirke vsem, ki to želijo in izražajo s pisanem v izvirni obliki, tako kot jo je nekdo doživel in čutil. Umetniška vrednost je manj pomembna od vsebine in ravno zato je ta dokument časa širši. Pisanje ni omejeno na peščico piscev ampak, je omogočena objava vsebin, ki je sicer nebi bilo.


V zbirko ki osmišlja LIKUS in je postala dokument časa so se podpisali:

– akademkinja dr. Zinka Zorko, Selnica ob Dravi, 46 strani,

– Berta Čobal Javornik, Pernica, 140 strani,

– Zmago Rafolt, Maribor, 137 strani,

– Janko Potočnik, Sl.Bistrica, 58 strani,

– Ančka Šumenjak, Jarenina, 194 strani,

– dr. Marija Kalan Bocak, Ljubljana, 12 strani,

– Marinka Čebulj, Mojstrana, 133 strani,

– Franc Hudomalj, Šoptanj, 96 strani,

– dr. Tilka Kren Obran, Maribor, 60 strani,

– Anica Zidar, Mokronog, 118 strani,

– Franc Branko Maršič, Nancy Francija, 118 strani

– …

skupaj 540 avtorjev, 2900 zapisov, več kot 16 000 strani, 67 knjig zbirke,

več kod 200 izdanih knjig naših članov.

Kot krovna organizacija literarnih piscev (LIKUS in SLPS), kot nevladna organizacija v javnem interesu na področju kulture, ne izločevalno povezuje vse pisce, v digitalni in tiskani obliki ter ohranja največji dokument zbranih del in suvereno zaokrožuje svoj prispevek k literarni dejavnosti v Republiki Sloveniji in zamejstvu.