SLPS

Stičišče literarnih piscev Slovenije

Predstavitev na festivalu za f3žo

v Cankarjevem domu

je portal namenjen vsem, ki se ukvarjajo s pisanjem, vsem ljubiteljem pisane besede.

Zagotavlja podporno okolje ustvarjalcem, strokovnjakom, društvom in posameznikom, s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja literarnih društev, skupin in sekcij, omogoča informiranje o lokalnih dogodkih, izobraževanjih, letovanjih, zagotavlja strokovno podporo, informira tudi preko navadne pošte, vključuje tudi najbolj ranljive skupine starostnikov s pomočjo prostovoljske mreže. Tukaj so zbrane informacije o delovanju društev in literarnih organizacij, dogodkih, natečajih. Poleg povezovalne funkcije opravlja vlogo obveščanja, predstavljanja ljudi in prodaji njihovih del. Namenjeno je vsem, ki želijo koristiti aktivno sodelovati in koristiti programe.

BREZPLAČNI VPIS: VPISNI OBRAZEC SLPS

Vpisanim članom omogoča sodelovanje na razpisih, literarnih natečajih, sodelovanje na letovanjih na morju s člani LIKUS-a, izlete, izobraževana, srečanja in volčjih taborih.

Poleg pisanja razvijamo solidarnostno pomoč članom, ki predstavljajo zaradi visoke starosti najbolj ranljivo skupino državljanov in jim le navadna pošta pomeni stik z društvom in drugimi pisci.

Naš cilj je, da kot krovna organizacija vseh ljubiteljskih piscev v Sloveniji s povezovanjem stroke, informiranjem, zaokrožujemo svoj prispevek k literarni dejavnosti.

Več o portalu na streni www.slps.si