Predstavitev na festivalu za f3žo v Cankarjevem domu

STIČIŠČE LITERARNIH PISCEV SLOVENIJE

SLPS je portal namenjen vsem ljubiteljem pisane besede. Zagotavlja podporno okolje ustvarjalcem, strokovnjakom, društvom in posameznikom, s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja literarnih društev, skupin in sekcij, omogoča informiranje o lokalnih dogodkih, izobraževanjih, letovanjih, zagotavlja strokovno podporo, informira tudi preko navadne pošte, vključuje tudi najbolj ranljive skupine starostnikov s pomočjo prostovoljske mreže.

Predstavitev na festivalu za f3žo v Cankarjevem domu

Vpisanim članom omogoča sodelovanje na razpisih, literarnih natečajih, sodelovanje na letovanjih na morju s člani LIKUS-a, izlete, izobraževana, srečanja in volčjih taborih.

Poleg pisanja razvijamo solidarnostno pomoč članom, ki predstavljajo zaradi visoke starosti najbolj ranljivo skupino državljanov in jim le navadna pošta pomeni stik z društvom in drugimi pisci.

Naš cilj je, da kot krovna organizacija vseh ljubiteljskih piscev v Sloveniji s povezovanjem stroke, informiranjem, zaokrožujemo svoj prispevek k literarni dejavnosti.