DOSEŽKI NAŠIH ČLANOV

Dosežki naših članov so objavljeni najpogosteje v lokalnih glasilih. Nekaj pa jih je vendarle zbranih:

Dosežki naših članov so objavljeni najpogosteje v lokalnih glasilih.

ZLOŽENKA – LIKUS